VoZP přispívá na vtup do solné jeskyně 2017

Dětská volba Výše příspěvku:

Max. 400 Kč jednou ročně.

Komu a na co:

Všem klientům na jeden z následujících produktů podle vlastní volby:

» dentální hygiena,
» pobyt v prostorách se solnými inhaláty,
» pobyt v poláriu,

» dermatoskopické vyšetření,
» doplňky stravy pro celiaky a diabetiky (příklady na www.vozp.cz/prevence).

Co je třeba předložit:

» vyplněnou žádost,
» originál dokladu o úhradě, z něhož bude zřejmé, který z produktů a kde byl čerpán či zakoupen a výše úhrady » u příspěvků pro celiaky a diabetiky doklad potvrzující tyto diagnózy.

 

Podrobnosti o programech prevence a podmínky pro čerpání příspěvků najdete na www.vozp.cz/prevence. Elektronickou přihlášku najdete na www.vozp.cz/prihlaska